Vliv minerálů na člověka

Minerály nemají léčivé schopnosti, ale mohou posilovat naši vůli a náš organismus. Také mohou pomoci při překonávání tělesných a duševních obtíží. Vzhledem k tomu, že každý organismus reaguje jinak, je potřeba začínat pomalu a opatrně. Mohly by se objevit i účinky negativní, které nejsou žádoucí.
Kameny se dají vybírat dle různých kritérií. Patří k nim barvy, účinky kamenů či znamení. I když u znamení je to někdy poněkud zavádějící, neboť každý z nás je individualita a lidé narození ve stejném znamení mohou být úplně odlišní. Různá doporučení se poněkud odlišují. Při výběru je vhodné si uvědomit, co vlastně očekáváme, zda chceme něco posílit nebo naopak uklidnit. Důležitým faktorem i tvar kamene a místa, na něž působí. Také je potřeba si uvědomit, že nejen kameny působí na lidi, ale i prostředí ovlivňuje vlastnosti kamene. Může jeho účinky zvýšit nebo naopak zmenšit. Jedním z velmi důležitých faktorů je i víra ve schopnosti kamene. Ale ani kameny nejsou všemocné a ne vždy pomohou.
Chceme-li zachovat vlastnosti kamene, je potřeba jej používat neupravený. Jakoukoli úpravou se jeho schopnosti mohou změnit. Mezi neupravené kameny patří bloky, bločky, krystaly či drúzy. Upravené jsou pak omleté (tromolované), broušené (vajíčko, koule, kabošon, donut, destička, pyramida, obelisk, fasetový brus a pak speciální tvary – nejčastěji srdíčko či křížek).