Věříte v moc ochranných amuletů a talismanů?

Amulety a talismany si lidé vyráběli či darovali svým blízkým již v dávných dobách. Talismany mají za úkol přitahovat dobro, amulety mají chránit člověka či prostor, v němž jsou umístěné, od zlých sil. Účinky závisejí na míře víry. Jsou určené pouze pro konkrétní osobu a ta by je měla mít při sobě.

Známé amulety

V dobách dávného Egypta patřil mezi populární talismany brouk skarabeus, který se vyskytoval v celé řadě podob. Byl považován za symbol reinkarnace a i v současné době je to velmi oblíbený suvenýr, který si odvážejí návštěvníci Egypta.

Ve starobylé Číně vsázeli na papír, na nějž se vpisovala prosba zlým duchům, aby neubližovali nositeli amuletu.

Často se využívá i symbol jing a jang, jež patří mezi významné symboly spojené s východní kulturou.

Křesťanská víra považuje za svůj ochranný symbol kříž, jež se nosí na řetízku, na krku. Věřící přisuzují také ochrannou moc obrazům svatých. Velkou roli hrají medailonky s Pannou Marií.

V minulosti byly oblíbené škapulíře.

I v současné době nosí u sebe celá řada z nás ochranné amulety. Nejčastěji to jsou pentagramy, posvátní draci, keltské kříže, spirály, symboly slunce nebo měsíce, květ života, Horovo oko či stromy života, které jsou velmi rozšířené v různých podobách. Proč právě stromy života? Představují stvoření lidstva a jeho nesmrtelnost. Kořeny jsou symbolem podsvětí, kmen představuje pozemský svět a větve sahají do nebe. Strom patří mezi symboly přírody a ukazuje její spojení s člověkem. Svému majiteli přináší hojnost, sílu, plodnost, stabilní prostředí a tvořivost.