Kdy je třeba používat parkovací sloupky?

„Parkovací sloupek“ je obecný termín používaný pro patníky instalované na parkovacím místě. Parkovací sloupky umístěné na vzdáleném konci parkovacího stání se používají jako vodítka a dorazy kol, a ť už u domů, obchodů nebo kanceláří. Protože jsou viditelné pro řidiče couvající do prostoru, mohou pomoci s umístěním vozidla do středu stání. Parkovací sloupky mohou být umístěny i u vjezdu do parkovacího stání. Ty jsou obecně instalovány, aby zabránily neoprávněným automobilům v přístupu do prostoru. Jaký typ patníku použijete pro parkovací sloupek, bude záviset na tom, jakou práci musí sloupek dělat.

Sklopné parkovací sloupky

Sklopné parkovací sloupky jsou umístěny na sklopném držáku. Uzamykají se ve vzpřímené poloze buď vnitřním mechanismem nebo visacím zámkem na povrchu vozovky. Po odjištění je lze sklopit nebo složit na zem. Oprávněné vozidlo zaparkuje nad nimi. Skládací parkovací sloupky lze nalézt v různých stylech.

Příkladem vnitřních uzamykatelných sklopných patníků je Motýlek sklopný vyrobený ze zinku, který lze objednat na https://www.topznak.cz/produkty/parkovaci-sloupky-zabrany/.

Sloupky jako parkovací ohraničení

Sloupky lze také použít na konci parkovacích stání, jako upozornění na konec parkovacího místa. Informují řidiče, že jsou na konci místa. Patníky jako parkovací zarážky nepředstavují nebezpečí zakopnutí, protože mají malý půdorys.

Flexibilní patníky

Jako vizuální vodítko se používají ohebné patníky. Při jakémkoli typu nárazu se ohýbají a vydávají slyšitelné bouchnutí, ale nepoškodí ani nezastaví auto. Betonové dorazy kol mohou poškrábat spodní stranu nárazníku a dorazy chránící proti nárazu mohou poškodit samotný nárazník. Flexibilní patníky jsou dobrou volbou, jak se vyhnout těmto škrábancům.