Jak funguje kineziologie?

Ze všech stran slýcháte, že je moudré poslouchat své tělo, ovšem někdy v životě nastanou situace, kdy tělo mluví zcela jinou řečí a vy jeho signálům nerozumíte. Kineziolog je právě tím „překladatelem“, který odhalí, co vám chce vaše tělo říct na principu zpětné vazby těla. Díky tomuto postupu zjistíte, kde je nerovnováha ve vašem těle, která způsobuje emocionální nebo fyzické problémy v těle.

Jak to funguje?

Kineziolog používá speciální techniku ​​známou jako testování svalů, aby zjistil, kde máme nevyváženost. Testování svalů je jako přirozený biofeedback. Dobrým způsobem, jak to vysvětlit, je situace, kdy víte, že musíte někomu oznámit velmi špatnou zprávu. První, co ten dotyčný udělá, stejně jako vy, že si sedne, pokud má kam. To je perfektní příklad stresové reakce ve svalu. Když tedy použijeme tento sval jako indikátor, ukáže se stres.

Při vyprávění určitých stresových situací či jen o svém životě, mačká kineziolog jednotlivé svaly a vnímá vaši zpětnou vazbu.

Jak je nerovnováha napravena?

Kineziologové mají k dispozici celou řadu nástrojů, které pomáhají obnovit rovnováhu těla.  Kineziologie se liší od jiných terapií tím, že jakmile zjistí nerovnováhu, může také otestovat emoce za touto nerovnováhou. Při korekci tedy klient hovoří o emoční nerovnováze v životě a poté se po relaci tělo překalibruje a stimuluje do tohoto léčivého prostoru a vrací se zpět do rovnováhy.