Co je esoterismus?

Západní esoterika je často mylně zaměňována s okultismem, která se věnuje něčemu jinému. Říci konkrétně, čím se esoterika zabývá, není snadné. Esoterika je význam pro různé duchovní proudy, kterých je opravdu mnoho.

Z čeho esoterika čerpá?

Tyto proudy vycházejí z gnosticismu, hermetismu a neoplatonismu pozdního starověku. Zahrnuje především renesanční magii, Paracelsovo učení, rosikruciánství, křesťanskou kabalu, svobodné zednářství, teosofii a New Age. z gnosticismu, hermetismu a neoplatonismu pozdního starověku. Zahrnuje především renesanční magii, Paracelsovo učení, rosikruciánství, křesťanskou kabalu, svobodné zednářství, teosofii a New Age, ale také astrologii, astrální cestování a mnoho dalších duchovních učení.

Esoterismus se objevil již ve starověku v mnoha různých podobách. Často používá esoterické pomůcky – kyvadlo, křišťály, ale také věštby a různé typy terapií.

O esoterismu bylo vydáni mnoho knih, které často se starověkým esoterismem nemají nic společného. Záleží na každém jedinci, které odvětví ho konkrétně zajímá.